ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ Ο.Τ.Ε Α.Ε


Έπειτα από τις δυο θετικές αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκαν στις 22.01.2020 επί των αιτήσεων αναστολής εκτελέσεως της μετάθεσης δυο εργαζομένων της Ο.Τ.Ε Α.Ε προς τις θυγατρικές της, ήρθαν σήμερα για να επισφραγίσουν το αποτέλεσμα δικαίωσης για τους εργαζόμενους, δυο απορριπτικές αποφάσεις του ίδιου δικαστηρίου απέναντι στις αιτήσεις ανάκλησης που η Ο.Τ.Ε Α.Ε υπέβαλλε αρνούμενη να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο των θετικών αποφάσεων. 

Οι εργαζόμενοι της Ο.Τ.Ε Α.Ε συνεχίζουν τον δικαστικό τους αγώνα για την πλήρη δικαίωσή τους.

Αθήνα 02.02.2021