ΔΙΚΑΙΩΣΗ 3 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ STAGE ΣΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΤΟ ΜΟΝ ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΣE ΤΡΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΣΟΩΠΙΚΟΥ (ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΔOY ΨΥΧΙΚΟΥ, ΔOY ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) ΑΡ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1421/2014 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ