ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δικηγορική Εταιρεία

Δημήτρη Σπ. Περπατάρη & Συνεργατών


Ο διαδικτυακός τόπος του δικηγορικού γραφείου Δημήτρης Σπ. Περπατάρης και Συνεργάτες πέρα από τον προφανή ρόλο της ενημέρωσης των επισκεπτών, σχετικά με τις δραστηριότητες του γραφείου, φιλοδοξεί να γίνει και ένα εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωσης για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα. Για το λόγο αυτό ο διαδικτυακός τόπος θα ενημερώνεται τακτικά, με τρέχουσες εξελίξεις σε εργασιακά θέματα, καθώς και με άρθρα ή παρεμβάσεις του Δημήτρη Περπατάρη και των συνεργατών.

Μετά τιμής

Δημήτρης Σπ. Περπατάρης
Δικηγόρος Εργατολόγος