ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικηγορική Εταιρεία

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 110 2ος ΟΡΟΦΟΣ 11527


e-mail: dp@perpataris.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : info@perpataris.gr
Τηλ: 210-3645656 Fax: 210-3645651
www.perpataris.gr , www.facebook.com/perpataris.gr