Σημαντική Απόφαση ΣΤΕ για του εργαζομένους Νεωκόρους των Ναών

Σημαντική Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους εργαζομένους Νεωκόρους των Ναών καθώς εντάσσονται στο προσωπικό των Ναών με σχέση Δημοσίου Δικαίου και αρμόδια δικαστήρια για την απόλυση τους είναι τα Διοικητικά Εφετεία και όχι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πλήρης δικαίωση απολυθείσας Νεωκόρου από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου.


Ολόκληρη η απόφαση 594/2012  του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πληρεξούσιοι Δικηγόροι:
Κωνσταντίνα Γιάννου,  Βασιλική Οικονόμου
του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου και
Δημήτρης Περπατάρης
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών