ΑΠΟΛΥΤΑ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 ΑΠΟΛΥΤΑ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ