ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΤΕ Α.Ε.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΛΙΣ ΑΡΧΙΣΕ! 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΤΕ Α.Ε. Συζητήθηκαν την Παρασκευή 22-01-2021 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι αιτήσεις δύο εργαζομένων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε, περί την αναστολή εκτέλεσης της μετακίνησής τους σε θυγατρικές της μητρικής εταιρείες. Σήμερα Δευτέρα, 25-01-2020, δημοσιεύθηκαν οι θετικές αποφάσεις επί των ως άνω αιτήσεων, οι οποίες και έκαναν δεκτό το αίτημα των εργαζομένων διατάσσοντας προσωρινά να επιστρέψουν στις θέσεις εργασίας υπό την ιδιότητα και τα καθήκοντα που κατείχαν πριν την μετακίνηση τους στη θυγατρική.

Οι προσωρινές αυτές διαταγές αποτελούν την πρώτη αποδοκιμασία των Δικαστηρίων στη μεθοδευμένη πρακτική, που έλαβε χώρα κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα στον ΟΤΕ, να προβεί η Διοίκησή του σε σκόπιμες μετακινήσεις εργαζομένων σε υπηρεσίες ή Διευθύνσεις που επρόκειτο να απορροφηθούν από τις θυγατρικές εταιρείες κατά προφανή και πρωτοφανή καταστρατήγηση του Προεδρικού Διατάγματος 178/2002 για τη μεταβίβαση επιχείρησης, και με σκοπό να απωλέσουν οι εργαζόμενοι αυτοί τα κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα που συνεπάγεται η επιχειρησιακή ΣΣΕ του ΟΤΕ και ο Οργανισμός Προσωπικού.

Πρέπει, δε, να σημειωθεί εμφατικώς ότι όσοι πληττόμενοι εργαζόμενοι του ΟΤΕ Α.Ε. μετακινούνται στη σύμβαση εργασίας τους έχουν ως αντι-συμβαλλόμενο - εργοδότη τους την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. και οποιαδήποτε μεταβολή στο προσώπου του εργοδότη, δεν επιτρέπεται να γίνει μονομερώς, αλλά μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας εκάστου εργαζομένου, πολλώ δε μάλλον όταν είναι άγνωστες οι οικονομικές και εργασιακές συνθήκες που θα επικρατούν στις θυγατρικές εταιρείες, αφού οι εργαζόμενοι δεν ενημερώνονται κατά σαφή και ορισμένο τρόπο, αλλά ούτε έχει εκφραστεί πρόθεση υιοθέτησης καμίας εξασφαλιστικής ρήτρας από τον ΟΤΕ υπέρ των θυγατρικών εταιρειών.

Ως εκ τούτου, η αποκοπή και μεταφορά των ανωτέρω υπηρεσιών σε θυγατρικές εταιρείες, αποτελεί καταχρηστική συμπεριφορά, αφού ως σκοπό έχει την άμεση ή βαθμιαία καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των πληττόμενων εργαζομένων, δεδομένου ότι ο ΟΤΕ ως μητρική και δεσπόζουσα εταιρεία θα αποτελεί σε κάθε περίπτωση τον αληθή και πραγματικό τους εργοδότη, αφού τα ανατιθέμενα σε αυτούς καθήκοντα και υπηρεσίες ήταν και είναι έως και σήμερα πλήρως ενταγμένα στην παραγωγική δραστηριότητα του ΟΤΕ και θα συνεχίσουν να συνδέονται αναπόσπαστα με την παραγωγική δραστηριότητα του.

Συνεπώς, η εν λόγω επιχειρηματική επιλογή γίνεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ευελιξίας, η οποία αν σταθμιστεί με τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων είναι υποδεέστερη, αφού σε κάθε περίπτωση και μπορεί να επιτευχθεί με πλείστους τρόπους, ενώ αντίθετα οι εργαζόμενοι αποτελούν το ασθενέστερο συμβαλλόμενο μέρος και πρέπει να προστατευτούν από αυτή την κατάφωρη κατάλυση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και την εξόφθαλμη καταστρατήγηση του ΠΔ 178/2002.

Η σημερινή επιτυχία, είναι πανελλαδικά από τις πρώτες νίκες των εργαζομένων του ΟΤΕ και χαράζει τον δρόμο της δικαστικής δικαίωσης για όλο το προσωπικό που έχει ή πρόκειται να μετακινηθεί καταχρηστικώς σε θυγατρικές της εν λόγω εταιρείας. Η δικαστική δικαίωση των εργαζομένων του ΟΤΕ επιρρώνει τον δίκαιο αγώνα των εργαζόμενων του για την διεκδίκηση των δίκαιων και εύλογων αιτημάτων τους.