ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ: ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ! 

ΑΝΑΡΤΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΕΣΜΑ 

Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Κατόπιν των εξελίξεων που σημειώνονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, τα οποία συνεχώς βάλλονται αφενός λόγω της οδυνηρής επίδρασης των μνημονίων που υπεβλήθησαν στη χώρα μας, αφετέρου δε λόγω της εξελισσόμενης πανδημίας που - όπως καταγράφεται – συρρικνώνει σε μέγιστο βαθμό τα όποια εναπομείναντα δικαιώματα στο εργασιακό γίγνεσθαι κυρίως στον ευαίσθητο τομέα της κοινωφελούς εργασίας, και λαμβάνοντας υπόψη βασικούς παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την ένωση όλων των συμβασιούχων εργαζόμενων μέσω των κοινωφελών προγραμμάτων σε ένα Πανελλήνιο Συλλογικό Όργανο ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία έλαβε χώρα στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 η ιδρυτική συνέλευση του σωματείου με ονομασία «Πανελλήνια Ένωση Συμβασιούχων Εργαζομένων Κοινωφελών Προγραμμάτων», στην οποία υπεγράφη το πρακτικό της συνέλευσης και το καταστατικό του σωματείου.
Στη συνέχεια ορίστηκε και η προσωρινή διοικούσα/συντονιστική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Αουρέλα Βίντου 
2. Παναγιώτα Ευρενοπούλου 
3. Μαριάννα Κοταδήμα 
4. Ευστράτιος Κουρδουσάς 
5. Σοφία Ρεντετάκου 
6. Κωνσταντίνος Μπίτος 
7. Κλεομένης Ζάρκας 
8. Αναστασία Χουσίδου 
9. Μαρία Συρίγου 

Ως εκ τούτου, απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους συμβασιούχους εργαζόμενους των κοινωφελών προγραμμάτων να ενωθούμε όλοι σε έναν συλλογικό φορέα με σκοπό την εξασφάλιση και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων μας στο πλαίσιο των συμβάσεων, αλλά και τη διεκδίκηση εργασιακής σταθερότητας και μονιμότητας ως ιδιότητες που απορρέουν από την αρχή της ισότητας στην εργασία.

Όποια/ος ενδιαφέρεται να διαβάσει το καταστατικό και στη συνέχεια να εγγραφεί ως μέλος ή να θέσει υποψηφιότητα για το προεδρείο του συλλόγου παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με το υπό σύσταση σωματείο στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: paensekp@gmail.comΗ Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της υπό σύσταση
Πανελλήνιας Ένωσης Συμβασιούχων Εργαζομένων Κοινωφελών Προγραμμάτων
«…Καθένας λέει στον άλλον πως δεν είναι Θεός. Εδώ τελειώνει ο ρομαντισμός. Τούτη την ώρα που καθένας από μας οφείλει να τεντώσει το τόξο του για να αποδείξει την αξία του, να κατακτήσει, μέσα στην ιστορία και εναντίον της, αυτό που ήδη κατέχει, την πενιχρή σοδειά των χωραφιών του, τη σύντομη αγάπη αυτής της γης, την ώρα που επιτέλους γεννιέται ένας άνθρωπος, πρέπει να αφήσουμε τούτη την εποχή και τα εφηβικά πάθη της. Το τόξο λυγίζει, το ξύλο φωνάζει. Στο κορύφωμα της πιο μεγάλης έντασης θα ξεπηδήσει η ορμή ενός βέλους ευθύβολου με την πιο σταθερή κι ελεύθερη τροχιά». 

Αλμπέρ Καμύ, Ο επαναστατημένος άνθρωπος