ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΟΥΣ!

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΜΗΜΑ 1Ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 13264/2020 ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ πλέον βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά καθαρίστριας της πρ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΛΔΑΣ και του ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ με την οποία πιλοτικά είχε δικαιωθεί η καθαρίστρια και για τα ένσημά της που αντιστοιχούσαν ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ και όχι μερικής όπως υποστήριζε η Διοίκηση και πλέον η εκκαθάριση της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντική Δικαστική Απόφαση και την ΠΡΩΤΗ κατά σειρά που δημοσιεύεται , καθόσον δικαιώνει πιλοτικά την πρώτη καθαρίστρια κατά της οποίας στράφηκε η Τράπεζα με τριτανακοπή και δικαιώνει πλήρως την Απόφαση του ΕΦΚΑ που με την νομική συμπαράσταση των Πληρεξουσίων Δικηγόρων της είχε πετύχει η εργαζόμενη ενώπιον των δύο αρμοδίων Επιτροπών του ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχή θετική δικαστική απόφαση που έχει χειριστεί η Δικηγορική Εταιρεία μας καθόσον ήδη είχε δικαιωθεί ΚΑΙ πρωτόδικα η εργαζόμενη καθαρίστρια ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο είχε δεχθεί την υποχρέωση ασφάλισής της με σύμβαση ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΠΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ! Την απόφαση αυτή προκειμένου να την ανατρέψει προσέβαλε με τριτανακοπή νη εκκαθάριση της Τράπεζας και επ’ αυτής εκδόθηκε η Εφετειακή δηλαδή η ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ αυτή Απόφαση που ανοίγει νομολογιακά το δρόμο δικαίωσης για όλα τις πολύπαθες και καταταλαιπωρημένες από διαρκείς δικαστικές σε βάρος τους αμφισβητήσεις από τη Διοίκηση και Εκκαθάριση της Τράπεζας.

Ο παραστάς Πληρεξούσιος Δικηγόρος της εργαζόμενης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΑΤΡΗΣ δήλωσε σχετικά ότι πρόκειται για την σημαντικότερη μέχρι στιγμής νίκη στον πολύχρονο αγώνα των καθαριστριών της ΑΓΟΡΙΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στον πολύχρονο αγώνα τους για πλήρη δικαίωση. Και αυτό γιατί με την Απόφαση αυτή κλείνει τελεσίδικα και με ισχύ δεδικασμένου το ζήτημα της ασφαλιστικής τακτοποίησης της εργαζόμενης ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, η δε απόφαση αυτή δεσμεύει έναντι πάντων τόσο τον ΕΦΚΑ δηλαδή τ ον ασφαλιστικό τους Φορέα όσο και την υπό εκκαθάρισή εργοδότριά τους Αγροτική Τράπεζα ενώ προοιωνίζει θετικές εξελίξεις και στα υπόλοιπα δικαστήρια των ενδιαφερομένων εργαζομένων που διεκδικούν ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΣΦΑΛΣΙΤΙΚΗ του ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ.
Ταυτόχρονα αποτελεί μεγάλη τιμή και ηθική και επαγγελματική ικανοποίηση για το Γραφείο μας το γεγονός ότι δικαίωσε σε ΟΛΕΣ τις υποθέσεις που χειρίστηκε τα δίκαια αιτήματα των ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.