ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ Ως ΠΑΡΟΝΟΜΗ & ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ 4 του Συντάγματος «Οιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται. Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα της επιτάξεως προσωπικών υπηρεσιών εις περίπτωσιν πολέμου ή επιστρατεύσεως ή προς αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της χώρας ή επειγούσης κοινωνικής ανάγκης εκ θεομηνίας ή δυναμένης να θέσει εις κίνδυνο τη δημόσια υγεία». Ερωτάται λοιπόν εάν το ν.δ. 17/1974 το οποίο εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις αντίκειται στο Σύνταγμα.

Η απάντηση που αρμόζει είναι θετική δοθέντος ότι ο υπερβολικά χαλαρός ορισμός που δίνεται στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης , η σχετικά απλή διαδικασία κήρυξης της επιστρατεύσεως και τέλος οι βαρύτατες ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες συνδυάζονται ώστε να δημιουργήσουν τελικά στην διάθεση της εκάστοτε Κυβέρνησης ισχυρότατο όπλο καταστολής των διεκδικητικών αγώνων των εργαζομένων.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ