Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΣΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΑΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΛΥΣΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΑΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ.

Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.1 & ΙΑ.8 έως IA.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012).

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εγκύκλιο σε αρχείο PDF