ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΛΟΓΩ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4093/12

ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ) ΑΝΑΣΤΕΛΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ (ΑΔΜΗ) ΛΟΓΩ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4093/12 ΩΣ ΤΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ 2/3. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΤΑΞΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ.

 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ : 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ