ΠΡΟΣΟΧΗ : ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΥΣ

1.Η διάταξη φαίνεται να αφορά , τις μελλοντικές προκηρύξεις, δηλαδή να μην έχει αναδρομικότητα.

2. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ : Δεν προκύπτει από το σχέδιο νόμου κάποια μεταβατική διάταξη αναφορικά με τους εκκρεμείς πίνακες διοριστέων.

3. Με το δεδομένο αυτό, δύναται για πολιτικοοικονομικούς (μνημονιακούς) λόγους να καταλαμβάνει και τους τρέχοντες Πίνακες.

4. Η διάταξη συνεπώς για τις προηγούμενες προκηρύξεις και τους εκκρεμείς πίνακες πιστεύω ακράδαντα ότι είναι εντελώς αντισυνταγματική.