ΔΕΚΤΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡ και ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΔΕΚΤΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡ και ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
για τον ραδιοσταθμό Alpha 98,9 για πρόσληψη και απασχόληση απεργοσπαστών στις απεργίες της ΕΤΕΡ.

Τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2012 με την Απόφασή του 1742/2012 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας δικαίωσε για τρίτη φορά την Ε.Τ.Ε.Ρ. στην αγωγή της εναντίον του ALPHA 98,9 και:

«Αναγνωρίζει ότι η πρόσληψη απεργοσπαστών από την εναγομένη εταιρεία στον ραδιοφωνικό σταθμό που αυτή λειτουργεί με την επωνυμία «ALPHA 98,9» είναι παράνομη κατά τη διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης, που πραγματοποιεί η ενάγουσα.

Υποχρεώνει την εναγομένη εταιρεία: Α. Να παύσει την πρόσληψη και απασχόληση απεργοσπαστών μέχρι την λήξη της απεργίας της ενάγουσας, που έχει προκηρυχθεί για τις 6.00 της 15.11.2012, αλλά και μετά από την ημερομηνία αυτή, εφόσον προκηρυχθεί νέα απεργιακή κινητοποίηση της ενάγουσας, με όμοια αιτήματα, μέσα, δράσεις και συνθήκες, εντασσόμενη στην ενιαία απεργία, που αυτή πραγματοποιεί από 19.9.2012. Β.

Να επιτρέπει την είσοδο του προσωπικού ασφαλείας των απεργών στον ραδιοφωνικό σταθμό "Alpha 98,9" και ειδικά στους χώρους εργασίας τους, προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως βάρδια ασφαλείας, κατά το ίδιο ως άνω (υπό Α) χρονικό διάστημα. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς τις καταψηφιστικές της διατάξεις.

ΑΠΕΙΛΕΙ χρηματική ποινή έξι χιλιάδων ευρώ (6000) κατά της εναγόμενης εταιρείας και προσωπική κράτηση ενός μήνα κατά του νομίμου εκπροσώπου της 2ου εναγομένου, για κάθε παραβίαση των παραπάνω διατάξεων της απόφασης.»

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΕΡ
Δημήτρης Περπατάρης Κωνσταντίνος , Προίσκο, Πρόσθετη Παρέμβαση υπέρ της ΕΤΕΡ άσκησαν : ΕΚΑ,- ΠΟΣΠΕΡΤ - ΕΣΗΕΑ –ΕΣΠΗΤ.