ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ