ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ αριθμό 11176/2012 απόφαση του ακύρωσε το πρόγραμμα εκ περιτροπής εργασίας για 4 εργαζόμενους σε γνωστή εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδόσεων.

Στους αιτούντες είχε ήδη επιβληθεί στο παρελθόν σύστημα εκ περιτροπής εργασίας τα οποίο και διέκοψε η εργοδότρια εταιρεία έπειτα από σύσταση της Επιθεώρησης Εργασίας κατόπιν σχετικής προσφυγής των αιτούντων.

Αίφνης και παρά την προηγούμενη σύσταση η καθ ης εταιρείας εφήρμοσε εκ νέου στους αιτούντες και όχι στο σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης το ίδιο με προηγουμένως πρόγραμμα εκ περιτροπής απασχόλησης.
Η ανωτέρω νέα απόφαση ασφαλιστικών μέτρων εναρμονίζεται πλήρως με την διαμορφούμενη Νομολογία κατόπιν της 468/2012 αποφάσεως του Β1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου η οποία επισημαίνει ότι δεν γίνεται να μετακυλύετε η ευθύνη για την αντιμετώπιση της οικονομικής ζημίας των εσφαλμένων επιλογών των οργάνων των επιχειρήσεων στην πλευρά των εργαζομένων οι οποίοι δεν μπορούν να πλέον να ανταπεξέλθουν στα έξοδα επιβίωσης των οικογενειών τους.
Επιπροσθέτως ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην ανωτέρω απόφαση το Δικαστήριο θεωρεί καταχρηστική την στάση της εργοδότριας εταιρείας η οποία εφήρμοσε εκ περιτροπής εργασία σε τμήμα μόνο του προσωπικού της και όχι ισομερώς στο σύνολο αυτού.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ