ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ πλέον ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης δύο εργαζόμενες σε πολυκατάστημα βρεφικών ειδών, οι οποίες επειδή είχαν αρνηθεί να υπογράψουν συμφωνητικό μείωσης αποδοχών, βρέθηκαν να αποτελούν τις μοναδικές εργαζόμενες στις οποίες εφαρμόστηκε μονομερώς σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, με συνέπεια να υποστούν μείωση αποδοχών κατά 60%
(Πληρεξούσιος Δικηγόρος: Δημήτρης Περπατάρης, δικηγόρος - εργατολόγος).

Η απόφαση θα αναρτηθεί στο πλήρες περιεχόμενό της στην ιστοσελίδα μας αφού δημιουργεί νέα δεδομένα για την Νομολογία των Δικαστηρίων της χώρας μας.