Αναστολή εφεδρείας για εργαζόμενους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

NEA αναστολή εφεδρείας με προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για εργαζόμενους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Πληρεξούσιος Δικηγόρος Δημήτρης Περπατάρης).
Το Δικαστήριο ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ. για τους εργαζόμενους της εταιρείας λόγω των σημαντικότατων λειτουργικών αναγκών που αυτή αντιμετωπίζει.