ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕSTAGE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ STAGE

(αναφορά και στην onlne έκδοση του Εθνούς: www.ethnos.gr)

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΗΣ