ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ STAGE!

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ STAGE ΠΟΥ ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΕΝΣΗΜΑ)!

ΤΟ ΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ !!ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΗΣ