ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΟΧΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ


ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΟΧΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ