ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

TO MONOMEΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΔΥΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΚAΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚAΙΩΝΑΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΙΩΘΕΝΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.

ΤΟ ΔΙΚAΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΔΕΧΘΗ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΤΑΞΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΘΕΙΣΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝ ΓΙΝΟΤΑΝ ΔΕΚΤΕΣ ΘΑ ΟΔΗΓΟΥΣΑΝ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ (ΕΦΟΡΕΙΕΣ – ΜΟΥΣΕΙΑ κ.α.) ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ STAGE.


 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ