Άκυρη η απόλυση εργαζόμενου στην εταιρεία Praktiker

Ως ΑΚΥΡΗ αναγνώρισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την απόλυση εργαζόμενου στην εταιρεία Praktiker, ο οποίος απελύθη κατόπιν νόμιμης άσκησης των εργασιακών του δικαιωμάτων. Η δικαστική απόφαση που κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή στο σύνολό της, υποχρεώνει την εταιρεία να απασχολεί τον εργαζόμενο και να του καταβάλει κονδύλια που αντιστοιχούν σε μισθούς υπερημερίας και ηθική βλάβη. 


ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: 
 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ- ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ