ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ STAGE ΙΚΑ

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ STAGERS ΤΟΥ ΙΚΑ. ΕΝΩ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ (ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ),

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΛΥΣΕ ΜΕ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ) ΟΧΙ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥ) ΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΔΙΚΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΡΓΟΥΣΑΝ ΤΟ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ.


ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ