ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ

ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (3152/2015) ΜΟΛΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ!

 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ