ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΠΥΣ 6/2012 ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΠΥΣ 6/2012 ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΑ SUPERMARKET ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΤΔΗΣ