ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Μ.Ο.Δ.

ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ο.Δ.) ΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΕΝΘΕΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ) ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 3807/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ