Δικαστική δικαίωση για απολυμένη ιδιωτική εκπαιδευτικό

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφασή του απέρριψε το αίτημα αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης προσωρινά εκτελεστής απόφασης που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών και αφορούσε στην ακυρότητα απόλυσης εκπαιδευτικού από το Κοινωφελές Σωματείο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διέτασσε την επιστροφή της στη θέση εργασίας της. Η εκπαιδευτικός ανέλαβε ήδη ξανά τα καθήκοντά της.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ