ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ STAGE AΠΟ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ , ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ) ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ (19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015) ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ STAGE.

ME THN ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΑΥΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝΤ Α ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΔΛΕΦΟΥΣ ΤΟΥΣ.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΛΑΦΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΝΑ «ΚΛΕΙΣΕΙ» ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΟΥΣ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΥΤΗ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7197/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΠΛΗΡΕΣΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΗΣ