ΝΕΑ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

http://www.filetech.gr/perpataris/apofasi3813.pdf
ΝΕΑ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΝΕΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΘΕΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΑΝ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ!

Mετά την με αριθμ. 3813/2014 Aπόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), η οποία εκδόθηκε κατόπιν υπόθεσης που χειρίστηκαν τα γραφεία μας και με την οποία κρίθηκε ότι με την έκδοση και τη δόση του ειδικού ομολογιακού δανείου δεν επήλθε εξόφληση της αξίωσης του άρθρου 4 του Ν. 3717/2008 και επιδίκασε και σε όσους είχαν ήδη προβεί σε προεξόφληση του ειδικού ομολογιακού δανείου, τη διαφορά μεταξύ του δικαιούμενου από αυτούς εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης και του ποσού που έλαβαν κατά την προεξόφληση του ειδικού ομολογιακού δανείου, δίνεται η δυνατότητα σε όσους δεν έχουν εγείρει ακόμα σχετική αξίωση ενώπιον των δικαστηρίων, να ασκήσουν αγωγή διεκδικώντας τη διαφορά μεταξύ του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης (αφαιρουμένων των 35.000 ευρώ που έλαβαν από τον ΟΑΕΔ) και του ποσού που έλαβαν κατά την προεξόφληση του ομολογιακού τους δανείου.

Η αγωγή, για λόγους ασφάλειας όσον αφορά την παραγραφή της αξίωσης, θα πρέπει να ασκηθεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων το αργότερο έως 15 Φεβρουαρίου 2015, δηλ. όταν λήγει η 5ετία από την παρέλευση των 2 μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης στον ΟΑΕΔ για την καταβολή του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ – ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ