ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΙΩΝΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΩ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΝ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ.

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΣΙΙΤΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΑΒΑΣΙΜΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΩΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΠΟΥΛΟΥΔΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΠΟΥΛΟΥΔΗ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΠΟΥΛΟΥΔΗ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ


ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ :
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ