ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΑΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΣΗ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΠΑΡΗΛΘΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΟΜΟΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11316/2016 ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ