ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ αναγνωρίζει ως παράνομη την πρόωρη καταγγελία ΣΣΕ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ αναγνωρίζει ως παράνομη την πρόωρη καταγγελία ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που έκανε εργοδοτική οργάνωση με σκοπό να μην υπάρχει Συλλογική ρύθμιση και να επέλθει καθεστώς μετενέργειας και τροποποιήσεων προς χαμηλότερες αποδοχές μέσω ατομικών συμβάσεων εργασίας.

Πρόκειται για την πρώτη Δικαστική Απόφαση στην επικράτεια που δεν νομιμοποιεί το καθεστώς που καθιέρωσε η πράξη 6/2012 του Υπουργικού Συμβουλίου και αφορά το μισθολογικό και εργασιακό καθεστώς του συνόλου των εργαζομένων τεχνικών της ιδιωτικής τηλεόρασης (συνδικαλιστική οργάνωση ΕΤΙΤΑ)


ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΣ