ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ (ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ) ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥΣ  (9253/2014 ΑΣΦΑΛ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ)

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ   ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡ. ΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ 9ΕΦΕΤΕΙΟ) ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ