ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ) ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΚΑΛΥΠΤΑΝ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ (ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1420/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ : 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ