ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ

ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΥΛΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΚΡΙΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΔΙΑΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ