Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τους εργαζομένους στην SPRIDER STORES

Δημοσιεύτηκε σήμερα η υπ’ αριθμ. 7054/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) με την οποία υποχρεώθηκε η ήδη πτωχεύσασα εταιρεία SPRIDER STORES να καταβάλει άμεσα σε 111 εργαζόμενούς της του νομού Αττικής, το σύνολο των οφειλόμενων δεδουλευμένων μισθών και μισθών υπερημερίας που τους οφείλει έως και την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης.
Σημαντική δε αποτελεί η διάταξη της δικαστικής αυτής απόφασης με την οποία διατάχθηκε επιπλέον η συντηρητική κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείας για διασφάλιση των απαιτήσεων των αιτούντων εργαζομένων. Σημειώνουμε δε ότι η σημαντική αυτή Απόφαση θα διευκολύνει τη διαδικασία επαληθεύσεων που ήδη λαμβάνει χώρα ενώπιον της Εισηγήτριας του Πτωχευτικού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ