ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ) ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ INTERTIME ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΟΥ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ