ΕΞΩΔΙΚΟ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Μεσογείων, αριθ. 432, όπως εκπροσωπείται νομίμως, και 

Του επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία «Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών» (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθ. 20, όπως εκπροσωπείται νομίμως...

 ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΣΠΕΡΤ 

 ΚΩΣΤΗΣ ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ