ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ

ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ. ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΑΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001 . Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ