Θετική Πρόταση της Γενικής Εισαγγελέως στο ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Θετική είναι η Πρόταση της Γενικής Εισαγγελέως (20 Σεπτεμβρίου 2012) επί της υπόθεσης που αφορά στο δικαίωμα του συνδικαλιστικού στελέχους της Ομοσπονδίας μας Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου επί του αιτήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την έκδοση προδικαστικής απόφασης σε υπόθεση που αφορά στο δικαίωμά του αυτό ως συνδικαλιστή προερχόμενου από την κατηγορία των συμβασιούχων εργαζομένων να λαμβάνει αμειβόμενη συνδικαλιστική άδεια ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως συνέβαινε για τους μονίμους υπαλλήλους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Η Πρόταση δικαιώνει τους νομικούς ισχυρισμούς του εργαζομένου και της Ομοσπονδίας του (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΠΟΕΙΔΔ) όπως τους ανέπτυξαν εγγράφως και προφορικώς στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

οι πληρεξούσιοι δικηγόροι εργαζομένου και Ομοσπονδίας 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΙΣΚΟΣ. 

Με εύλογο ενδιαφέρον αναμένουμε πλέον και τη Δημοσίευση της Απόφασης του Δικαστηρίου.