ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟ ΕΓΡΓΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ
(κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε
το έγγραφο σε μορφή PDF)