ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ) ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΗΡΥΞΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ (ΕΤΕΡ) και ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΥΠΕΡ ΑΥΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΕΣ ΠΟΣΠΕΡΤ ΚΑΙ ΕΣΗΕΑ

- ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Ε. ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡ

- ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

- ΑΠΕΙΛΕΙ ΔΕ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ 3.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΕΡ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ. & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΙΣΚΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ (1646/2012) ΚΑΙ ΕΚΤΕΝΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΧΘΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΕΧΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ