Στον "αέρα" 25 εργαζόμενοι της γνωστής αλυσίδας CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Στον αέρα βρίσκονται οι θέσεις εργασίας 25 υπαλλήλων της γνωστής εταιρείας CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Η εταιρεία επικαλούμενη την επιχειρηματική της ελευθερία αλλά και την δεινή οικονομική κατάσταση της αγοράς αποφάσισε και γνωστοποίησε δίχως την πραγματοποίηση οιουδήποτε σταδίου διαπραγματεύσεων, την μεταφορά των ανωτέρω εργαζομένων της σε δύο ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης (security) και καθαριότητας.
Η πλευρά των εργαζομένων ήδη δήλωσε ότι υφίσταται μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας της αφού πέραν της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη τους δεν υπάρχει καμία δέσμευση για την μη μεταβολή τόσο του αντικείμενου της εργασίας τους όσο και του τόπου παροχής της.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ