Τελεσίδικα νόμιμη η απεργία σε εκδοτικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης

Στις 12-5-2011 έως 14-5-2011 τα επαγγελματικά σωματεία των δημοσιογράφων ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΘ, ΕΤΗΠΤΘ και ΕΣΠΗΤ κήρυξαν νομότυπα 2 ήμερη απεργία σε ένδειξη συναδελφικής αλληλεγγύης για τις απολύσεις εργαζομένων δημοσιογράφων, οι οποίοι εργάζονταν στο εκδοτικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε.».

Η εργοδοτική ως άνω εταιρία αντιδρώντας στην νομότυπη ενέργεια των σωματείων προσέφυγε με αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ζητώντας να κηρυχθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Το δικαστήριο με την με αριθμό 13200/2011 έκρινε την απεργία παράνομη.

Τα ως άνω σωματεία άσκησαν έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ζητώντας να εξαφανιστεί η πρωτόδικη απόφαση και να απορριφθεί η αρχική αγωγή του εργοδότη.

Πράγματι το Εφετείο αξιολόγησε το περιεχόμενο της έφεσης και τα σχετικά προσκομιζόμενα έγγραφα των διαδίκων πλευρών και με την με αριθμό 1225/8-6-2012 έκρινε ότι η απεργία ήταν απόλυτα σύννομη, δεν ήταν σε κανένα σημείο της παράνομη και καταχρηστική και απέρριψε ως ουσία αβάσιμη την αγωγή του εργοδότη.

Έτσι, το ζήτημα αυτό, όσον αφορά τη συγκεκριμένη απεργία κρίθηκε τελεσίδικα με την έκδοση απόφασης από το Εφετείο Θεσσαλονίκης και με νίκη από την πλευρά των σωματείων των δημοσιογράφων.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΣΠΗΤ :
- ΝΙΚΟΣ ΣΙΑΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
– ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΘΗΝΩΝ