ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στις 14/6/2012, συζητήθηκε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Λουξεμβούργο, η υπόθεση του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, αρχαιολόγου, εργαζόμενου στο Υπουργείο Πολιτισμού και συνδικαλιστικού στελέχους της Ομοσπονδίας μας.

Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, κατά τα έτη 2008-2009, εργαζόταν ως συμβασιούχος αρχαιολόγος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3758/2009 («τροπολογία Σαμαρά»), στο Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ παράλληλα ήταν Οργανωτικός Γραμματέας στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας μας. Κατά το διάστημα αυτό, έκανε χρήση της συνδικαλιστικής του άδειας, τις αποδοχές όμως της οποίας αρνήθηκε να εγκρίνει η αρμόδια Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού, παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο ίδιο Υπουργείο, με τη δικαιολογία ότι οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, που είναι συνδικαλιστικά στελέχη, δικαιούνται συνδικαλιστικής άδειας άνευ αποδοχών, σε αντίθεση με τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, που είναι επίσης συνδικαλιστικά στελέχη, αλλά δικαιούνται συνδικαλιστικής άδειας μετ’ αποδοχών. Η υπόθεση, τελικά, οδηγήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο την παρέπεμψε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να κριθούν διάφορα θέματα σχετικά με την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 1999/70/ΕΚ για την εργασία ορισμένου χρόνου και την απαγόρευση διακρί-σεων μεταξύ εργαζομένων ορισμένου και αορίστου χρόνου.

Έτσι, για μια ακόμη φορά, έρχεται στο προσκήνιο το φλέγον θέμα των συμβασιούχων, που εξακολουθεί να ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και δικαιοσύνη, αφού χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται στα δικαστήρια, παλεύοντας για την εργασιακή δικαίωσή τους. Σήμερα, αναδεικνύεται μια νέα πτυχή του προβλήματος, αυτή της άνισης και δυσμενούς αντιμετώπισης των εργαζομένων ορισμένου χρόνου στο πεδίο των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους, όπως είναι και η πληρωμή της συνδικαλιστικής τους άδειας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο (Π.Ο.Ε.Ι.Δ.Δ.) , στηρίζοντας απόλυτα τον εργαζόμενο και στέλεχός της αρχαιολόγο κο Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, θα δώσει στο πρόσωπό του και με τη βοήθεια των πληρεξουσίων δικηγόρων της κ.κ. Δημήτρη Περπατάρη και Κωνσταντίνο Προίσκο, μία ακόμη μάχη για την επίλυση του εργασιακού προβλήματος των συμβασιούχων, σε όλες του τις εκφάνσεις, και την τελική δικαίωσή τους. Ο αγώνας αυτός, που δίνεται καθημερινά στους εργασιακούς χώρους, θα μεταφερθεί με αφορμή την υπόθεση του κου Αντωνόπουλου και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή μάλιστα που με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης πλήττονται βάναυσα τα δικαιώματα των εργαζόμενων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΕΙΔΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓAΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΥΠΠΟΤ κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΙΣΚΟΣ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΙΣΚΟΣ

curia.europa.eu
Είσοδος του κτιρίου