ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΩΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (5692/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) ΔΙΑΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ.