Μειώσεις χωρίς υπογραφή του απασχολούμενου

32% θα είναι το ποσοστό μείωσης στους
μισθούς για τους εργαζόμενους κάτω
των 25 ετών και 22% για τους
μεγαλύτερης ηλικίας

Άρθρο του Εργατολόγου Δημήτρη Περπατάρη στην εφημερίδα 
Realnews της Κυριακής 13 Μαΐου για τη μετενέργεια των Σ.Σ.Ε

Ο εργατολόγος Δημήτρης Περπατάρης αποσαφηνίζει στη Real money τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα:
Οι άμεσες πρακτικές συνέπειες είναι ότι δεν θα απαιτείται η υπογραφή νέας ατομικής σύμβασης εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, άμεσα και εκ του νόμου:

- Για όσους εργαζόμενους αμείβονται με την Εθνική Γενική ΣΣΕ: α) Μείωση κατώτατων μισθών κατά 22% για εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών, β) Μείωση κατώτατων μισθών κατά 32% για εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.

- Για όσους αμείβονταν με άλλες ΣΣΕ (κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές, επιχειρησιακές): Η μετενέργεια (δηλαδή η παράταση ισχύος μιας ΣΣΕ μέχρι να καταρτιστεί νέα) περιορίζεται από 6μηνο σε 3μηνο. Με τη λήξη της, ισχύουν μονομερώς ως νόμιμες αποδοχές μόνο ο βασικός μισθός και τα επιδόματα πολυετίας, σπουδών, τέκνων και ανθυγιεινής εργασίας. Και μάλιστα, τα δύο πρώτα παγώνουν στο ίδιο ύψος όπως είχαν διαμορφωθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2012.Κατάργηση της ενσωμάτωσης των κανονιστικών όρων της κλαδικής ή επιχειρησιακών ΣΣΕ στις ατομικές συμβάσεις μετά τη λήξη της μετενέργειας. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την όποια ερμηνεία δίνει ο κάθε εργοδότης, άμεση συρρίκνωση αποδοχών, αφού θα καταργηθούν όλα τα προηγουμένως καταβαλλόμενα επιδόματα, από τα τέσσερα δε που διατηρούνται, θα εξαρτάται από την ερμηνεία του κάθε εργοδότη ποια θα συνεχίσουν να χορηγούνται. Εννοείται, επίσης, ότι θα επιβραβεύεται η άρνηση των εργοδοτικών οργανώσεων να καταρτίσουν νέες ΣΣΕ, αφού στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση των νέων διατάξεων. Μάλιστα, η ίδια Πράξη προβλέπει ρητά ότι οι νέες ΣΣΕ μπορούν να έχουν διάρκεια κατ’ ανώτατο όριο τα 3 χρόνια, με δυνατότητα καταγγελίας τους πρακτικά οποτεδήποτε από τους εργοδότες, αλλά και ότι Διαιτησία στον ΟΜΕΔ για ΣΣΕ μπορεί να γίνει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη εργοδοτών και εργαζομένων (στην πράξη…απολύεται ο θεσμός της Μεσολάβησης και Διαιτησίας στη χώρα μας, ο οποίος λειτούργησε εποικοδομητικά για τις ΣΣΕ από το 1990 μέχρι σήμερα)

- Για όλους τους εργαζόμενους και άνεργους ανοίγει μία νέα περίοδος με:
1. Προσλήψεις νέων με «ανοικτούς όρους», με μόνο «πάτωμα» την αναθεωρημένη ΕΓΣΣΕ όσο δεν υπάρχει νέα ρύθμιση ή από εργοδότες που δεν θα δεσμεύονται από τις κλαδικές/ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ βάσει επέκτασης (οι επεκτάσεις έχουν ήδη ανασταλεί με προηγούμενες διατάξεις).

2. Μονομερείς και αυθαίρετες κατά περίπτωση και κατά βούληση συρρικνώσεις των νόμιμων αποδοχών των ήδη απασχολούμενων.

3. Καθιέρωση ως κανόνα πλέον της ατομικής «διαπραγμάτευσης» για τους όρους αμοιβής και εργασίας.

4. Θα πλήττονται δε ασύμμετρα, δυσανάλογα και με συνέπειες διαρκείας ήδη συμφωνημένα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα».