Προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σταματάει την εκ περιτροπής εργασίας στην επιχείρηση Λητώ

Με Προσωρινή Διαταγή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών επανέφερε σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης δύο εργαζόμενες σε κατάστημα της επιχείρησης ΛΗΤΩ, οι οποίες επειδή είχαν αρνηθεί να υπογράψουν συμφωνητικό μείωσης αποδοχών βρέθηκαν να αποτελούν τις μοναδικές εργαζόμενες στις οποίες εφαρμόστηκε μονομερώς σύστημα εκ περιτροπής εργασίας με συνέπεια να υποστούν μείωση αποδοχών κατά 60%
(Πληρεξούσιος Δικηγόρος: Δημήτρης Περπατάρης, δικηγόρος εργατολόγος)