Θετική δικαστική απόφαση για μέλος της ΕΣΠΗΤ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών  με την απόφασή του (αριθμ.1006/2012 Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) έκρινε άκυρη την απόλυση εργαζομένου δημοσιογράφου και διέταξε την επαναπρόσληψή του στην θέση που κατείχε για 10 συναπτά έτη ως Διευθυντής Σύνταξης στην ιστοσελίδα www.media2day.gr (ιδιοκτήτρια εταιρία του euro2day.gr ). Σύμφωνα με τους πληρεξουσίους δικηγόρους του εργαζόμενου Δημήτριο Περπατάρη (ο οποίος παραστάθηκε και για λογαριασμό της Ένωσης  Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου) και Κωνσταντίνας Κονιδάρης, το δικαστήριο έλαβε υπ' όψιν του το γεγονός ότι ο εργαζόμενος απολύθηκε αφότου είχε αντιδράσει στις απεργοσπαστικές πρακτικές της εργοδότριας εταιρίας εξαιτίας της συμμετοχής του προγραμματισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις της ΕΣΠΗΤ (της οποίας και είναι μέλος).

Ομοίως το δικαστήριο έλαβε υπ' όψιν του το γεγονός ότι η απόλυση του έλαβε χώρα μόλις ένα ( 1)  χρόνο πριν την συνταξιοδότησή του και αφότου είχε νομίμως διεκδικήσει τις οφειλόμενες ημέρες αδείας τις οποίες δικαιούτο να λάβει ως ΑΜΕΑ.

Το Δικαστήριο έκρινε ως αλυσιτελείς τους ισχυρισμούς της εργοδότριας εταιρείας, ότι δήθεν οδηγήθηκε στην απόλυση του λόγω επαγγελματικής ανεπάρκεια αυτού.